Ayni Yardım Teslim Belgesi

Derneklerde kullanılan AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ basımı için yapılması gereken işlemler aşağıda bilginize sunulmuştur.

Basım için gereken evraklar :
— Alınan karar sayfasının fotokopisi
(Dernek Karar Defterine basım için gerekli içerik yazılmalı ve dernek yetkilileri tarafından imzalanarak karara bağlanmalıdır. Yazılması gereken içeriği Güçlü Matbaa’dan öğrenmeden karar defterini doldurmayınız. Önemli bazı hususlar var.)
— Karar defterinin ilk sayfasının arkasındaki Dernek bilgileri bulunan tastikli sayfanın fotokopisi
— Basım işini takip etmek için görevlendirilen kişinin kimlik fotokopisi
— İlgili Matbaaya dilekçesi
(Dilekçe doldurulmalı ve başkan tarafından onaylanmalıdır.)


İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü’nü basımla ilgili bilgilendiriyoruz.