ADİSYON

İstenilen ölçüde Adisyon Fişi hazırlanabilir.

Seri numaralı veya numarasız basım yapılabilir.

Genellikle 100 yapraklı, üstten tutkallı cilt olarak hazırlanır.